Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Στη Βουλή η τροπολογία για τις τηλεοπτικές άδειες

 
της Ναταλίας Ανδρικοπούλου

Προς ψήφιση έρχεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία της κυβέρνησης με την οποία ορίζεται ότι οι άδειες για τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου που θα δημοπρατηθούν θα είναι τέσσερις, ενώ οι αρμοδιότητες διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας περνούν –μετά την αδυναμία συγκρότησης του ΕΣΡ- στον υπουργό Επικρατείας, Νίκο Παππά.
Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, γίνεται λόγος για «ανάγκη υποκατάστασης» του ΕΣΡ καθώς σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία (4/5) για την εκλογή των οκτώ νέων μελών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΔΩ
Παράλληλα, στην τροπολογία γίνεται επίκληση διάταξης του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία «η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του κράτους» ενώ «ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων είναι της αποκλειστικής αρμοδιότητας του ΕΣΡ», διατάξεις από τις οποίες –όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση- συνάγεται ότι η αδειοδότηση της λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών συνιστά μια έκφανση της άσκησης του άμεσου ελέγχου του κράτους.
Σύμφωνα με την τροπολογία, ο υπουργός στον οποίο ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, αναλαμβάνει τη διενέργεια όλης της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης έως τη χορήγηση αδειών σε όσους υπερθεματίσουν στη δημοπρασία, ενώ η τιμή εκκίνησης καθορίζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Οι άδειες θα έχουν δεκαετή διάρκεια.
Γιατί τέσσερις;
Για τον προσδιορισμό του αριθμού των αδειών που θα δημοπρατηθούν, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, ελήφθησαν υπόψιν κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας, τεχνολογικά αλλά και η αναλογία αριθμού αδειών σε σχέση με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ που ισχύει σε ευρωπαϊκές χώρες.
Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψιν στοιχεία που προσδιορίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των αδειοδοτούμενων επιχειρήσεων, όπως η σχέση ανάμεσα στα αναμενόμενα έσοδα από τη συνολική διαφημιστική απορρόφηση (180 έως 265 εκατομμύρια ευρώ) και το ετήσιο κόστος λειτουργίας (κυμαίνεται ανά κανάλι από 32 έως 80 εκατομμύρια ευρώ).
Για τον καθορισμό του αριθμού των αδειών αλλά και για την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ζητήθηκε εμπειρογνωμοσύνη από τη Σχολή Ρυθμιστικών Θεμάτων Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας.
Λαμβάνοντας υπόψιν τεχνολογικά δεδομένα (το μέγιστο αριθμό πολυπλεκτών που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα στη ζώνης 700 MHz), το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας καταλήγει ότι ο συνολικός αριθμός των ιδιωτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας υψηλής ευκρίνειας που μπορούν να μεταδίδονται στην Ελλάδα είναι τέσσερις.
Σε ό,τι αφορά την τιμή εκκίνησης, το Ινστιτούτο προτείνει εύρος τιμής ανά άδεια από 500.000 ευρώ έως 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συστήνει στις ελληνικές αρχές να στραφούν στις χαμηλότερες τιμές του εύρους καθώς τυχόν σφάλμα αν επιλεγεί υπερβολικά χαμηλή τιμή εκκίνησης, θα «διορθωθεί» από τη φυσική δυναμική της δημοπρασίας εφόσον ο νόμος ορίζει πλειοδοτικό διαγωνισμό, ενώ αν επιλεγεί υπερβολικά υψηλή τιμή εκκίνησης, μπορεί να οδηγήσει τον διαγωνισμό σε αποτυχία και ανάγκη επανάληψης της δημοπρασίας.

Πηγή : www.real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου